fam. vd Sar-Nieuwenhuizen

60 jaar getrouwd.

Op maandag 1 September 2014 waren Dirk van der Sar en Pleuns Nieuwenhuizen 60 jaar getrouwd.
Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen bracht een bezoek aan het echtpaar en feliciteerde hen namens de gemeente.  
In de Hoogeveense media verscheen het onderstaande artikel.

Dirk van der Sar geboren op 16 april 1928 in Maasland stamt uit een oud boerengeslacht. Hij groeide op als zevende kind in een gezin met negen kinderen.
Het gezin verhuisde in 1941 naar het eiland Rozenburg waar vader zetbaas werd op de boerderij van Stichting De Landverbetering. De stichting had tot doel de aanwassen van vruchtbare kleiplaten en gorzen of buitengronden in cultuur te brengen.

Tijdens de Tweede wereldoorlog namen de Duitsers geregeld een koe mee uit de stal. Aan het eind van de oorlog werd de koeienstal door ongeveer zestig Duitse soldaten ingenomen. Nadat de Duitsers een week later naar Duitsland gevlucht waren, bivakkeerden er zo’n tachtig Engelsen. Dirk werd 2 maart 1948 opgeroepen in dienst.
In Bergen op Zoom kreeg hij een opleiding om als soldaat uitgezonden te worden naar Nederlands-Indië. Op 24 september 1948 vertrok hij met ms. Johan van Oldenbarneveld naar Indië waar hij in Batavia aankwam. Hij werd ingedeeld bij de stoottroepen.

Rechts zien we Dirk van der Sar met vier Rozenburgse maten, v.l.n.r Han van Ekelen,
Frans van Oudenaarde, Leen Breukel en Leen van Vliet (van de kleermaker).

Met ms. General Harry Taylor meerde hij 2 juli 1950 weer aan in Amsterdam. Dirk had op de boot longontsteking opgelopen en werd in allerijl naar het Militair Hospitaal in Oog in Al (Utrecht) gebracht. Nadat hij weer opgeknapt was, kreeg hij nog twee keer malaria. 

Pleuns Nieuwenhuizen werd geboren bij de dorpskern Rozenburg op 8 juli 1934 als tweede kind in een gezin met vijf kinderen. Tijdens de oorlogsjaren had het gezin gedurende bijna drie jaar een onderduiker in huis. Na de lagere school ging ze aardappels rapen, aardbeien en bonen plukken, en druiven krenten bij verschillende tuinders. Haar vader kocht in 1949 een groentezaak. Vanaf die tijd ging ze met haar vader en paard en groentewagen langs de deur om groente en fruit te verkopen.

Pleuns Nieuwenhuizen,
broer Gerrit wilde niet op de foto en is achter de groentewagen gedoken.

Zo kwam zij op 15-jarige leeftijd bij de familie van der Sar op De Landverbetering. Daar liepen een paar knappe jongens rond! Toen Dirk in 1950 weer terug uit Indië was, hadden zijn broers hem geattendeerd op die leuke vrouwelijke groenteboer die aan de deur kwam. Nadat ze elkaar ‘s zondags een paar keer ontmoet hadden, kregen ze verkering. 

Met de verschrikkelijke Watersnoodramp in 1953 kwam meer dan de helft van het eiland Rozenburg onder water te staan. Midden in de nacht werd de familie van der Sar gewekt: Sar, Sar, het water komt over de dijk! Het rundvee en de paarden werden naar de omringende terpen in veiligheid gebracht. De kachel ging naar zolder. In veel huizen en boerderijen, waaronder de boerderij van de familie van der Sar stond anderhalve meter water. Beide families overleefden de rampnacht. 

Na vier jaar verkering zijn ze op 1 september 1954 getrouwd. Ze gingen wonen op de Noordbank, een gebied gelegen naast Natuurmonument De Beer, aan de monding van de Nieuwe Waterweg op de kop van Rozenburg. De vader van Dirk had een woonwagen voor het jonge stel. De woonwagen werd op de fundering van een in de oorlog kapot geschoten woning gezet. Gas, electriciteit en waterleiding waren er niet. Dirk ging werken bij de grasdrogerij. De oudste twee kinderen werden er geboren: een dochter en een zoon. Van hun spaargeld kochten ze wat kippen en voor vijftig gulden een kalfje. In een naastgelegen bunker werd het hooi opgeslagen. 

Twee jaar later kochten ze een houten huis dat aan de andere kant (de oostkant) van het eiland Rozenburg stond. De woning werd in z’n geheel verplaatst naar de Noordbank (de westkant) en neergezet op de fundering waarop de woonwagen had gestaan. In dit gebied aan de oostkant van Rozenburg was de gemeente Rotterdam in 1954 begonnen met de uitbreiding van de haven (plan-Botlek). Op 27 juni 1957 opende scheepsmagnaat Cornelis Verolme er de grootste en modernste scheepswerf van Europa. 

In november 1957 maakte Gemeente Rotterdam het plan-Europoort wereldkundig. Het industrie-en havengebied Europoort werd tussen 1958 en 1964 aangelegd op het eiland Rozenburg dat daarvoor grotendeels vergraven werd. Behalve een dorp van 400 inwoners, de Landverbetering en veel boerenbedrijven moesten ook de Noordbank en Vogelreservaat De Beer ervoor wijken. 

Het gezin verhuisde in augustus 1958 naar Rotterdam-Noord (Capelseweg / Ommoord) waar de gemeente hun een boerderij (Buitenlust) met 16 hectare grond verhuurde.
Er werden nog twee kinderen geboren, weer een zoon en een dochter. De veestapel werd uitgebreid met een paard, nog meer kippen, koeien en biggen. Dirk bouwde er vijf kippenhokken bij en een grote schuur met daarin onder andere vier varkenshokken en een paardenstal. 

De gemeente Rotterdam had voor dit gebied al plannen klaarliggen voor stadsuitbreiding. In 1968 werd begonnen met de bouw van flats en laagbouw voor de wijk Ommoord. Uiteindelijk verloor de boerderij de strijd tegen de oprukkende stad.
Het gezin verhuisde in mei 1974 met al het vee, de kippenhokken, de werktuigen en machines naar een boerderij aan de Alteveer in Hoogeveen. De overgang was groot.
Een andere taal, ja, dat was wel even wennen! In de jaren die volgden is de boerderij helemaal verbouwd. 

Beiden hebben hun hele leven hard gewerkt en zich volledig ingezet voor het boerenbedrijf. Op vakantie zijn ze nooit geweest. In 1996 is het bedrijf overgegaan van vader op beide zoons. Sindsdien wonen ze in het centrum van Hoogeveen.
Dirk is lid geworden van het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor waar hij nog steeds met veel plezier actief is. 

De familie is uitgebreid met tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Samen met het gezin en nog wat familie hebben zij deze dag gevierd.
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

rozenburg